Kategoriler
Saç Ekimi

Saç Ektirme Detay

Kadınların en büyük sorunlarından biri saçları,onlarla mutlu olurlar,bu yüzden bizde saç sitilleri ailesi olarak sizlere Saç ektirme araştırdık ve sizlerle paylaşıyorum.

Saç ekimi fiyatları‘nı da sizlerle paylaşacağız.

FUE TEKNİĞİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI

Saç ekimi yaptırmayı düşünenler ve özellikle FUE ve FUT tekniği arasındaki farkları merak edenlerin aşağıdaki konuları bilmeleri gerekmektedir.

FUE yönteminin olumlu yanları

FUE yönteminden sonra donor bölgenizde belirgin bir iz kalmayacaktır. Tabiî ki her deri kesisinden (insizyon) sonra skar olacaktır, fakat bu skar (iz) çok küçük olduğundan ve geniş bir alandan alındığından, izler sıfır numara saç tıraşında bile belirgin değildir.

FUE tekniğinde dikiş yoktur. Kafanın arka kısmında küçük yaralar oluşur ve bunlar herhangi bir dikiş ya da bandaj gerektirmeden kendi kendine iyileşir.

Fue tekniğinde greftler alındıktan sonra, donor bölgesinde herhangi bir ağrı olmaz.

FUE TEKNİĞİNİN OLUMSUZ YÖNLERİ

Sac ekiminde herkes FUE tekniği için uygun aday değildir. Operasyondan önce, hastaların farklı methodlar ile birçok testten geçirilir ve saç foliküllerine bir zarar vermeden saç köklerinin alınıp alınamayacağını görmek için greftler mikroskop altında incelenir. Eğer hastanın zarar görmüş greftleri varsa, FUE tekniği ile bu operasyonu gerçekleştirilmez.

Fue tekniği daha pahalı bir operasyondur. ( FUT yöntemi ile karşılaştırıldığında 2 katı fiyatındadır.)  FUT yöntemiyle bir seansta nakledilen sac miktarına FUE yöntemiyle 2 seansta ulaşılır. FUE yöntemi hasta için sıkıcıdır, kafanın arka kısmından derinin alınıp daha sonra saçların mikroskop altında ayrıştırılıdığı FUT yönteminin aksine FUE yönteminde saç kökleri tek tek alınır.

FUT yöntemi ile kıyaslandığı zaman FUE yöntemi daha uzun sürer. 1000 greft ekilecek bir işlem 6-8 saat sürer.

Kafanın büyük bir bölümünün traş edilmesi gerekir. Çoğu hastalar bu durumu kabul etmez.

Ayrıca bilinmesi gereken önemli birkaç nokta daha vardır. Bir kök içindeki saçlar yanlış ekim sonucu ölebilirler. Bu durum FUT tekniğinde de Fue tekniğinde de oluşabilir.

Kalın greftler (foliküler ünitenin etrafında yağ olan) ince greftlerden( açık havada hemen kuruyan) daha uzun süre açık havada kalabilirler. Fakat 10-20 dakikadan fazla greftlerin havaya maruz kalması saç foliküllerinin ölebileceğini, ayrıca ekibin yeterli kalitede donanıma sahip olmadıklarını göstermektedir. Önemli olan başarıyla kaç saç ekildiğini bilmek değildir. ‘ekilen saçlar uzayacak mı?’ konusu sorulması gereken en önemli sorudur.  Fakat FUT yönteminde deneyimli bir ekip ile daha yüksek bir verim sağlanır. Oluşacak skarın ( 1-3 mm büyüklüğünde) belirgin olması %5, ikinci operasyonda %10, üçüncü bir operasyonda daha yüksektir. Oluşabilecek skar ve bir iki günlük iyileşme dönemi hariç, FUT yöntemi daha etkili bir yöntemdir.

FUE VE İZLER

FUE yöntemi ile yapılan sac ekiminden sonra iz kalıyor mu? İleride donor bölgesinde saç çıkıyor mu?  Bu operasyondan sonra bir kişinin saçlarını ne kadar kısa kestirebilir?

FUE yönteminden sonra oluşacak iz benek şeklindedir. Saçlar operasyondan sonra çok kısa kestirilebilir fakat tamamen tıraş edilemez. Saç komple tıraş edilirse minik benekler belli olur.

FUT YÖNTEMİNİN KONTRENDİKASYONU

Fut yönteminde oluşabilecek kontrendikasyon nelerdir?

Ayrıca FUE ve FUT yöntemi arasında sonuç bakımından herhangi bir fark var mıdır?  Örneğin; her iki yöntemde ekilen saç yoğunluğunda bir fark var mıdır? Son olarak, ben FUE yöntemi ile saç ekimi yaptırırsam, saçlarımı sıfıra vurdurduğumuzda herhangi bir iz belli olacak mı? Bir yerde, FUE’ den sonra oluşan beneklerin daha büyük bir skar oluşturduğunu okudum. Bu konuya açıklık getirirmisiniz?

FUE etkisiz bir saç ekim yöntemi mi?  sorusuna bakınız. Aslında saç kökleri ne kadar başarılı çıkarılırsa, FUT yönteminde de FUE yönteminde de sonuçlar aynıdır. FUE de alınan greftler en iyi olmadığından, bir fark oluşabilir. Oluşan küçük noktalar saçlarınızı sıfıra vurdurduğunuzda ya belli olur ya da olmaz. Eğer iyileşme çok iyi ise ve delgi büyüklüğü çok küçük ise çok yakından bakmadığınız sürece bu noktalar belli olmaz. Kısa saç kesimlerinde (1/4 uzunluğunda) oluşan noktalar belli olmaz.

FUE BAŞARISIZ( ETKİSİZ) BİR SAÇ EKİMİ YÖNTEMİ MİDİR?

FUE ile saç ekimi tek bir oturumda ya da iki gün üst üste yapılabilir diyorsunuz. FUE ile ekilen saçların hepsinin yaşayacağı anlamına gelmiyor mu? Bu durum FUE tekniğinin çok başarılı bir yöntem olmadığının göstergesi midir?

Herkes bu operasyonda iyi olduğunu iddaa eder, fakat bunun güvencesi nerede? İyi ellerde FUE yönteminin sonuçları FUT yöntemi kadar iyi olabilir, fakat FUE yöntemi ile alınan greftlerin hiçbiri eşit değildir. Günümüzde uygun olmayan grup sayısı oldukça sınırlı, fakat alınacak greftlerin niteliği daha önemli bir konu olabilir.

Özet olarak,  FUE yöntemi ile saç foliküllerinin kesilirken ya da greftler ayrıştırılırken zarar verebilirsiniz. %10 zarar oluşabilir fakat FUE yöntemi FUT yöntemi ile kıyaslandığında mikroskop altında alınan ve ayrıştırılan saç folikülleri mükemmeldir. Ayrıca FUE yöntemi  FUT yöntemine göre çok daha uzun süren bir işlemdir. Oluşabilecek hasarlar;

1-     Doktorun yeteneğine

2-     Kullandığı teknik ve aletlere

3-     Hastanın doku özelliğine göre değişmektedir.

Çoğu doktor her bir FUE greftin kalitesine göre sınıflandırmıyor ve ayrıca transeksiyon oranını hesaplamıyor, bu yüzden bu değerlendirmeyi yaparken doktorun dürüstlüğü en az sahip olduğu yeteneği kadar önemlidir. Şunu unutmayalım ki, hiçbirşey %100 garantili değildir. Bu yüzden sakın size bir şeyi %100 garanti eden, sizi FUE tekniğine ikna etmeye çalışan ya da kendi aldıkları greftlerin hiç zarar görmediğini iddaa eden kişilere inanmayın ve mutlaka bunu nereden bildiğini sorun.

FUE HAKKINDA DOKTORUNUZ NEYİ BİLMENİZİ İSTEMİYOR?

Son zamanlarda FUE tekniği saç cerrahisinde oldukça popüler bir konumda. Fue yönteminde saç kökleri teker teker donor bölgesinden alınmaktadır. Operasyondan sonra herhangi bir belirgin (linear) iz kalmamaktadır. FUE yönteminde saçları almak için 0.7 -1mm çapında bir alet kullanılmaktadır. Bütün cerrahi kesiler mutlaka iz bırakır, fakat FUE yönteminde oluşan iz çıplak gözle görülemez, çünkü yaklaşık 0.5 mm büyüklüğündedir.

FUE yönteminin daha birçok olumlu ve olumsuz yönü vardır. Örneğin, biri saçların tek tek alınıp ekilmesini veya donör bölgenin sıfıra vurulmasını çok sıkıcı bulabilir.

Ayrıca;

1- Saç kalınlığı ve rengi

2- Derinin hidrasyon seviyesi, esnekliği, yağ dokusu gibi deri özellikleri

3- İdyopatik (nedeni bilinmeyen) değişiklikler gibi hastanın kontrolü dışında olan durumlarda vardır.

Yukarıda bahsedilen durumların hepsi transeksiyon oranına katkıda bulunur. Bir saç folikülünün transeksiyon oranı; bütün saç folikülü vücuttan alınır ve zarar görerek canlılığını yitirebilir anlamına gelmektedir.

Fue yöntemi ile bir saç folikülünü başarılı bir şekilde çıkarma göreceli bir kavramdır. Bu durumu daha açık anlatabilmek için öncelikle bir saç folikülünün transeksiyon oranı ile birlikte anotomik yapısını bilmek gerekir. Bir saç folikülü birli, ikili, ya da üçlü saç gruplardan oluşur. Bir hasta ikili saç foliküllerine sahipken, bir diğeri 4′lü saç foliküllerine sahiptir.  Örneğin, bir doktor FUE yöntemi ile 4′lü saç folikülü çıkarabilir ve bu grubun sadece yarısını keser, böylece sadece iki saç büyür ve geriye kalan ikisi ölür. Bazı doktorlar bunlarıda hesaplar ve bu başarılı bir FUE operasyonu olarak nitelendirilir(Gerçekte öyle değil), Çünkü bu saçların %50 sinin ekildiği ve %50 sinin öldüğü anlamına gelmektedir. Bu durumun daha da kötüsü hastalar ekilmeyen ve ölen saç folikülleri içinde ücret ödemek zorunda kalır.

FUE yönteminde kabul edilir transeksiyon oranı %10 dur, fakat bu durum hiçbir zaman ilan edilmemiş ve çoğu hasta bu gerçek hakkında tam bir bilgiye sahip değildir. Gerçek hayatta hiçbir şeyin %100 garantisi yoktur. Hatta FUT yönteminde bile transeksiyon oranı %2-5′dir. Kayıp oranlarını düşürmek için FLEX adlı a prototype computerized video aleti geliştirildi, fakat bu alet bile %10 luk transeksiyon oranını düşürmeye yardımcı olamamıştır.

Günümüz teknolojisi ile birlikte, doktorlar FUE tekniklerini geliştirmektedir fakat bu durumda bile oluşan transeksiyon oranı FUT yönteminde oluşandan hala çok yüksektir. Bir hasta operasyondan önce operasyondan sonra oluşabiecek riskleri ve bu operasyonun sağladığı faydaları bilmek durumundadır. FUE tekniği ile saç ekiminde herhangi bir iz kalmadığından etkili bir yöntemdir, ayrıca kapatılacak alan küçük ise FUE yöntemi tercih edilir, çünkü açık alan büyük değildir, fakat oluşan transeksiyon oranı açık alanı daha fazla olan kişiler için caydırıcı bir nedendir ve tercih edilmemelidir.

Hangisi daha iyi bir saç ekimi yöntemi? Fue mi Fut mu?

Fue (saç kökleri tek tek alınır) yöntemi ile mi FUT(saçlar bir şerit halinde alındıktan sonra ayrıştırılır) yöntemi ile mi daha iyi greftler elde edilir? Deneyimlerinize dayanarak bu yöntemlerden hangisi saça daha az zarar verir?

Her iki teknikte de gerçek saç folikülleri elde eldir, fakat birçok doktorun elinde FUE yöntemi ile iyi saç folikülleri elde edilememektedir, çünkü foliküller çıkarılır çıkarılmaz ekildiğinden ( tüm bir foliküler ünite, ya da yarısı) FUT yöntemi birçok hastada daha iyi sonuçlar vermektedir, çünkü FUT yöntemi ile oluşabilecek zarar önlenebilir.  FUE yönteminde elde edilen greftler Fut yönteminde elde edilenler kadar kaliteli değildir. Bunun nedeni hastanın derisinin karakteristik özelliklerine ve uygulanan methodlara göre değişmektedir.

Uzun süren FUE seansları Riskli midir?

Sayın Doktor,

3 aydır saç ekimi için araştırma yapıyorum. FUE tekniği ile ilgileniyorum, yazın saçlarımı kısa kestiriyor, kışın uzatıyorum. Bir seansta FUE yöntemi ile 2500 greft ekebileceklerini söylediler, Dr bana böyle uzun FUE seanslarını gerçekleştirdiğini iddia etse de, ben bu konu hakkında böyle bir bilgiye rastlamadım.

Böyle FUE seasları güvenli midir, yoksa herhangi bir risk teşkil eder mi?

FUE tekniği ile tek oturumda 2500 greft ekmek gerçekten ustalık gerektiren bir durumdur. Böyle bir şeyi iddaa eden bir doktor bu operasyonları gerçekleştirdiği hastaları ile bu durumu kanıtlamalıdır. 6-8 seansta maksimum 1000 graft nakil gerçekleşebiliyor. Donör bölgeden alınan graftler özel solüsyonlar içinde ancak 6 saat yaşayabiliyor. Teknik olarak bu sayıları nakletmek mümkün olsa bile ekilenlerin %50 si yaşamayacağı için sonuçları başarısız olacaktır.  Gerçekçi olalım, doktorlar istedikleri herşeyi iddaa ederler, fakat geleceğinizi bir doktorun iddasına göre çizmek ne kadar akıllıcadır. Bir doktor bana FUE tekniği ile her seansta 2000 greft ektiğini söyledi, benim değerlendirmeme göre bubüyük bir felaket. Bence güvenirlilik ve güven bir doktorun iddası ile örtüşmelidir.

Ayrıca kaybedecekleriniz;

1- Para

2- Eğer %90 oranında verim sağlanmaz ise donor bölgenizin hasarı

3- Bölünen ya da gömülen greftlerden folikülütler

4- İz

Eminim ki bu soru üzerinde daha fazla düşünürsem, aklıma daha çok şey gelir. 2500 grefti tek oturumda FUE yöntemi ile güvenle gerçekleştirebilir. Fakat şu konumda doktoruna sorman gereken bir günde böyle bir operasyonu gerçekleştirdiği hastaları var mı? daha sonra sonuçlara bakarak değerlendirmeyi kendin yapabilisin.

FUE – FIT hangi yöntemi tavsiye edersiniz?

Bu iki yöntem arasındaki tek fark adlarının farklı oluşudur. Bana göre, FIT tekniğinin yaratıcısı çok büyük bir buluş gerçekleştirmemiş sadece FUE tekniğinin ismini değiştirmiştir. FIT tekniği uygulayan doktorlar kullandıkları aletlerin farklı olduğunu iddaa ederler(ucu keskin delici). Fakat bir avantajı bulunmamaktadır. Çünkü bu keskin delici ile greftlerin çoğuna zarar veriliyor ve greftlerin çoğu ölüyor. Yapılan biyopsilerde saça bir zarar vermeyeceğinin görüldüğü durumlar haricinde bu aleti kullanılmamalıdır. Her kişinin dokusu birbirinden farklıdır, bu yüzden ince ayar aleti tehlikelidir.

FUE de Skar Oluşumu

Ya kalıtımsal olarak ya da kullandığım ilaçlardan dolayı saçlarım dökülüyor.  Bilmek istediğim şey fue yöntemi ile saç ekimi yaptırdığımızda herhangi bir iz kalıyor mu(saçların alındığı bölgede)? Ayrıca saçların ekildiği bölgede herhangi bir iz kalıyor mu? Bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim.

Foliküler ünitelerin alındığı bölgede minik noktalar halinde iz oluşabilir, fakat böyle bir durum alıcı bölgede oluşmaz, çünkü greftler alınır alınmaz deriye ekilir.

Kategoriler
Saç Ekimi

Saç ekimi ciddi bir operasyondur

1. İlk aşama saç köklerinin travmasız bir şekilde elde edilmesidir. Emphaire ekibi, ensenin biraz üzerinden, sağlıklı ve dökülmeme özelliği taşıyan saç köklerini
ucu özel olarak dizayn edilmiş 0.6 – 1mm çaplı micro-motor punch aleti ile alır. Bu işlem sonrasında herhangi bir iz kalmaz. Bu prosedur esnasında saç köklerinin travmaya uğramamasına özellikle dikkat edilir. Alınan her saç kökü dokusu içindeki saç teli sayısı bir, iki veya üç civarında olabilir. Bu yöntemle bir günde 5000 – 10000 saç teli nakledilebilir. Seansların sayısı saç kökü nakli sayısına
ve kişinin saçsız veya seyrek olan alanının büyüklüğüne bağlıdır.
2. İkinci aşamada elde edilen köklerin önceden kararlaştırılan ve çizilen saçsız alanlarda yerleştirileceği kanallar özel “slitler” yardımı ile hazırlanır. Bu bölüm özel bir konsantrasyon ve tecrübe gerektirir. Çünkü ekilen yeni saçların çıkış yönleri, yoğunluğu ve buna bağlı olarak doğal gorünümü bu bölümde oluşturulur. Her alanda olduğu gibi saç ekiminde de tecrübe ve estetik vizyon çok büyük önem taşır. Ne yazık ki ülkemizde yasal olmamasına rağmen her yerde özellikle güzellik merkezi adı altında apartman katlarında, kuaför benzeri yerlerde saç ekimi yapılmaktadır.
Bu merkezlerde saç ekimi yaptıran birçok hasta meydana gelen komplikasyonlar dolayısıyla Emphaire’a başvurmaktadırlar.
3. Üçüncü ve son aşamada saç kökleri özel ekipman ve aletler yardımıyla yeni yerlerine yerleştirilirler. Saç köklerine temas edilmez ve dolayısıyla travma uygulanmaz.
Saç ekimi operasyonu sonrası 4.gün özel losyonlar ve şampuanlar ile ilk yıkama Emphaire bakım ekibi tarafından yapılır. Hastaya bakım ve takip için gerekli önerilerde bulunulur ve bakım CD’si verilir. FUE yönteminin belirgin olan üstünlüğü arka kısımda saç alınan yerde herhangi bir iz kalmamasıdır. Saçını çok kısa kullanmak isteyen kişiler açısından bu oldukça önemli bir detaydır. Ayrıca operasyon sonrası ağrı veya dokuda his kaybının olmaması da bu yöntemin tercih edilme nedenlerindendir. FUE yontemi ile kaş ve kirpik ekimi de kolaylıkla ağrısız ve kısa surede yapılabilmektedir. Sakal veya kaş bölgesindeki yara izlerine de kıl koku ekimi yapılarak izler kapatılır ve kamufle edilebilir. Emphaire’ın geliştirdiği özgün saç kökü elde etme yöntemi ve bu köklerin hiçbir travmaya maruz kalmadan ekim bölgesine yerleştirilmesi, operasyon sırasında ve sonrasında saç köklerinin canlılığını korumasına yardımcı olan mineral ve vitaminlerden oluşan ”Emphaire Besleme Sıvısı” sayesinde ekilen saçların tamamı tutmaktadır. Hastane şartlarında gerçekleştirilen saç ekim operasyonları, steril ve hijyenik bir ortam sağlamasının yanında hastaya ve hekime her türlü olanağın sunulmasının verdiği güven duygusu ile de önem kazanmaktadır.
Saç ekimi, erkek tipi saç dökülmesi olan tüm hastalara uygulanabiliyor. Erkek tipi saç dökülmesi, hayat boyu süren bir olay olmasının yanı sıra 39-40 yaşından sonra dökülme hızı yavaşlar. Dolayısıyla bu yaşların altındaki hastalarda ekim yapıldığında saç dökülmesinin devam edebileceği ve hastanın daha sonra 2’inci veya 3’üncü seanslara ihtiyaç duyabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Emphaire saç ekiminde FUT (follikuler unite transplantasyonu) ve FUE (follikuler unite ekstraksiyonu) olmak uzere iki ayrı yöntem kullanıyor. FUE yöntemi şu anda en sık kullanılan ve en popüler olan saç ekim yöntemidir.
FUT yönteminde başın arka bölgesinden alınan 3cm genişliğinde bir saç şeridinden hazırlanan kıl kökleri tek tek onceden tasarlanan alana ekilir. FUE yönteminde ise iki kulak arasındaki bölgeden tek tek bir mikrocihaz yardımı ile alınan kıl kökleri yine özel ekipmanlar yardımı ile tespit edilen saçsız bölgelere ekilir.
Saç ekimi 4 ila 8 saat kadar sürer. Süre kişinin saç açıklığının büyüklüğüne ve saç köklerinin yapısına göre uzayabilmektedir. Operasyon sonrasında ekim alanında kırmızı kabuklanmalar görülür. Hasta ekim sonrası üçüncü gün başlamak suretiyle günde bir kez başını yıkayarak bu kabuklanmayı önler. 7-10 gün içinde kabuklar tamamen dökülür ve ekim alanı iyileşir. Bu kabuklarla beraber ekim yapılan saçlar da dökülür. Böylece 15 gün ila 1 ay içinde hasta ekim öncesi görünümüne döner. İşlemden 20 gün sonra istenilen her kozmetik uygulama saç kesimi, fön, boya, perma vs. yapılabilir. Daha sonra 2-3 ay kadar görünümünde bir değişiklik olmaz. Yeni saçlar 2-3 ay sonra yavaş yavaş çıkmaya başlar. Hastada değişim en çok 5 ve 6’ncı aylarda görülür. Daha sonraki dönemde her ay yüzde 10’luk bir artış olur ve ekilen saçların yüzde 90’ı ekim sonrası 9’uncu ayda ortaya çıkar. Kalan yüzde 10’u da 1 yıla kadar çıkmaya devam eder. Tüm ekimin sonucu 1 yılda alınmış olur. Saç ekimi, ekim yapılan alanın büyüklüğüne ve hastanın saç dökülmesinin devam edip etmemesine göre birden çok seans yapılabilir. Seanslar arası yine hastanın saç uzama süresine göre ayarlanmalıdır.
İki kulak arasındaki bölgede bulunan saç kökleri genetik olarak dökülmemeye şifrelenmiştir. Yaşam boyu saç üretirler. Bu kökler nakledildikleri yerde kendi gen özelliklerini taşıyacaklarından dolayı sizinle birlikte ömür boyu yaşayacaklardır.

Kategoriler
Saç Ekimi

Saç grefti nedir?

Saç grefti nedir?

Saç ekiminde kullanılan greft terimi verici bölgeden saçsız bölgeye nakledilmek üzere alınan saç dokusuna verilen isimdir. Greftler dokunun alındığı bölgeden dolayı farklı kalınlıkta ve uzunlukta olabilirler. Yuvarlak şekildeki punç greftler 10-15 saç teli içerirken mini greftler olarak adlandırılan daha küçük greftlerde bu sayı 2-4 saç teline düşer. Kullanılan bir diğer saç grefti ise stil grefttir. Bu greftler 10-15 saç teli içerir. Strip greftler kullanılan bir diğer greft çeşitidir. Bu greftlerde 30-40 saç teli bulunur.

Bazı kişilerde görülen yapay saç görünümünün sebebi nedir?

Özellikle FUT yöntemiyle ekilen saçlarda, saça istenilen eğim ve şekil verilemediğinden dolayı sonradan ekilen saçları yapay bir görünüm alması normaldir. Bunu engellemek için çalışan uzmanlar FUE yöntemini bulmuşlardır. Bu yöntem sayesinde saça istenilen açı ve şekil verilmekte, bununla birlikte ekilen saç doğal bir görünüm kazanmaktadır. Ayrıca saç ekimi yapılacak bölgeye ekilecek saçların sıklığının, saçların dökülmediği bölgelerdeki saçlarla yaklaşık olarak aynı sıklıkta olması gerekir. Daha sık veya daha seyrek bir saç ekimi yapılması durumunda da saçlar yapay bir görünüm kazanır. İnsanların vücudunun çeşitli bölgelerinde kıllar farklı renklerde olabilmektedir. Ayrıca foliküler ünite alınan bölgedeki kılların kalınlığı da önemli bir unsurdur. Bunun için foliküler ünite alınan bölgelerdeki kılların, bireyin saç ekimi yapılacak bölgesiyle uyumlu bir renkte ve yaklaşık olarak aynı kalınlıkta olması gerekmektedir. Aksi takdirde ekilen saç ile kişinin kendi saçı arasında ton farkı ortaya çıkar, ince ve kalın kıllar yapay bir görünüm kazanır. Bu istenmeyen bir sonuçtur. Bunun için saç ekimi yapacak kuruluşun dikkatli davranması gerekmektedir. Tek amacı para kazanmak olan bazı kuruluşlar, bu konuya gerekli özeni göstermemektedir. Bir an önce paralarını almak isteyen bu tarz işletmeler, müşteri memnuniyeti ve estetik kaygısı taşımazlar. Oysa ki saç ekimi yaptırmak isteyen bireylerin asıl amacı estetik bir görünüm kazanmak ve eski görünümlerine dönmektir. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için saç ekimi yaptırılacak merkezin önceden güzelce araştırılması ve hatta imkan varsa o merkezde daha önce saç ektiren bireylere memnun olup olmadıkları sorulmalıdır

Kategoriler
Genel

Instagram 80M Kullanıcısı ile Daha Popüler

Instagram 80M Kullanıcısı ile Daha Popüler

Yaklaşık 2 yıl önce mobil platform uygulaması olarak geliştirilen Instagram,bugün blogundan yaptığı açıklamda 80 milyon kullanıcıya ulaştıklarını duyurdu.iPhone ve Android cihazlardan fotoğraf paylaşımı 4 milyara ulaştı.

 

şubat 2020 da başlayan fotoğraf filterelem uygulaması,kısa bir süre önce Facebook tarafından satın alınmıştı.

İlk başta sadece iPhone için geliştirilen uygulama Nisan ayında Android versiyonunu duyurmasıyla birlikte büyük bir ilgi yaşamış ve kısa sürede 50 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.Bu yükseliş Facebook’un dikkatini çekti.Sosyal ağ devi bu satın alma için 1 milyar doları gözden çıkardı.

En son açıklanan rakamlara göre Instagram 50 milyon kullancıya ve 1 milyar fotoğraf paylaşım sayısına ulaşmıştı.Son haberlere göre instagram web uygulamsı olmak için çalışmalar yapıyor.Eğer bu proje gerçekleşirse instagram kullanıcı sayısında fazla bir artış gerçekleşir.

Android ve iPhone mobil platformalar için fotoğraf filtreleme uygulaması olan Instagram popülaritesini günden güne artırmaya devam ediyor.Instargam blogundan yapılan açıklama:

Instagram topluluğunun 80 milyon kullanıcısı ile 4 milyar fotoğraf paylaştığını duyurmak bizim için heyecan verici.Kurulduğumuz Ekim 2010 yılından bu tarafa sadece iPhone ile kalmayıp Android platformlarada ulaştık.Topluluk büyüdükçe artık dünyanın her yerinden Güney Kore’den Bolivya’ya kadar hatta deniz altından bile fotoğraf paylaşımı gerçekleşiyor.

Hergün Instaragm üzerinde paylaşılan inanılmaz fotoğrafları gördükçe gururlanıyoruz ve topluluğumuzun gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.

Sosyal Medya Hizmetleri

Kategoriler
Saç Ekimi

7 Adımda Fue Saç Ekimi Hakkında Tüm Bilgiler

1.adım : Saç Ekimi Hastasıyla İlk Görüşme ve Muayene

Hasta için “doğru doktoru bulmak”, hekim için “doğru hastayı bulmak” En önemli adımdır..

Sonraki adım; size saç ekiminin her ayrıntısının anlatılacağı 15 dakikalık görseller ile desteklenmiş ve doktorumuzun kendisinin sunumu ile yapılacak bilgilendirme seansıdır. Bu seansta saç ekimi ile ilgili tüm sorularınızı bizzat kendisine sorabilir, kaygı ve endişelerinizi paylaşabilir, saç ekimi yapılan hasta örneklerini görebilir, ameliyat ile ilgili tüm teknik detayları öğrenebilirsiniz. Saç Ekim uzmanları bu aşamaya oldukça önem vermekte, çünkü bilginin en güçlü silah olduğunun savunucusudur. Bu nedenle herhangi bir nedenle kliniğimizde opere olamasanız da; bilgili bir hasta olarak bu konuda olabilecek ve olamayacaklar hakkında talepleriniz şekillenmiş olacaktır.

Muayenede; hastamızın mevcut saç miktarı, dökülme bölgesinin genişliği değerlendirilir. Ayrıca kafatası şekli, saçının kalibrasyonu (tel kalınlığı), düz ya da kıvırcık olması (kıvırcık saç daha çok alan kapatır, alması zordur, yüksek fire oranı vardır), beyaz ya da siyah olması, dökülmesinin evrelemesi (Norwood’s sınıflaması) detaylı olarak not edilir.

Muayene sonrasında Doktorunuz hastasının mevcut saç miktarı ile kendisinden istediği saçlanmanın mümkün olup olamayacağını net bir şekilde ifade eder. Eğer hasta talebi ile ameliyat sonucu uyuşacaksa; ameliyat kararı alır. Aksi takdirde protez saç sistemlerini de içeren diğer alternatif yöntemlere hastasını yönlendirir.

Saç ekimi için il dışı ve yurtdışı başvurularda hastanın mevcut halini görmek çok önemlidir.

2. adım : Tasarım ve dizayn (Planlama)

Her estetik operasyonda olduğu gibi saç ekiminde de Doktor hastasının mevcut durumunu değerlendirerek, hasta talebini de göz önünde bulundurarak operasyonun en verimli şeklini dizayn ederek maksimum efektif kapatmanın nasıl bir topoğrafik alanda yapılabileceğine bizzat kendisi karar verir. İlk görüşmeden sonraki en önemli aşama olup operasyon planı bu aşamada şekillenir. Tasarım hatası yapılırsa saç ekiminde sıklık sorunu olabilir. Dizayn hatasında ön saç çizgisi problemleri yaşanabilir. Bu aşama tamamen doktorunuzun deneyimi ile alakalıdır.

3. adım : Saçların alınması (Greft alınması)

Saç ekimi (saç nakli, “hair transplantation” ) doku nakli operasyonudur. Bu operasyonda başarı; diğer doku nakillerinde olduğu gibi mikrocerrahi prensiplere dayalıdır. Bu prensipler;

Hem dokuya, hem de verici alana saygılı bir şekilde dokuyu almak. Greft alırken en ince punch kullanımı toplam greft sayısını arttırır, ancak greftlerin içerisine giren saç miktarını azaltır. Bu nedenle hastaya özel punch kalınlığı ile “en efektif grefti almak” çok önemlidir. Her zaman çok greft almak , çok saç ekmek demek değildir. Alınan greftler ekim işlemine kadar canlılığını yitirmemesi için, nemli bir ortamda, doku transferine uygun özel bir sıvıda saklanır.

(Kök hasarı yapmadan, minumum fire oranı “minimum transsection” ile greftler alınır. Ense bölgesini aşırı seyreltmeden,homojen greft alımı yapmak, durulması gereken yerde durmak gerekir. )

 

4. adım : Planlanan tasarım sahasında alıcı sahanın hazırlanması (Kanal açılması)

FUE saç ekiminin en önemli basamaklarından birisidir. Dokunun tutmasına uygun şartları sağlayarak hazırlamak. Greftin girebileceği minumum genişlikte ve köklerin tutabileceği derinlikte olmasıdır. Geniş açılırsa ekim işlemi çok rahat olur, dipleri çukur şekilde iyileşir, istenmeyen görüntüye neden olur. Hastanın greft kalınlığı ve uzunluğuna göre özel genişlik ve derinlikte yapılır. Saç ekiminde sıklık ve yön bu esnada belirlenir, mutlak suretle cerrahın bizzat kendisinin yapması gerekir.

5. adım : Dokuyu yeni bölgeye nakletmek (Ekim işlemi)

Uygun mikrocerrahi teknik ile nakil işlemini gerçekleştirmektir. Saç ekiminde “ekim” işlemini kök hasarlamadan yapmak önemlidir. Saçın canlı olan kısmı pulpa dediğimiz “kök” kısmı olup, mikropenset travması yaratılırsa mikroskopik kırıklar olacağı için (kök hasarı gözle görünmez) saç çıkmaz. Bu nedenle ekim işlemi deneyimli bir ekip tarafından, doktorun gözetiminde  yapılmalıdır.

6. adım: Uygun pansuman ve ilk yıkama

Saç Ekim Merkezlerinde ilk gün kapalı pansuman uygulanır. Sebebi ; ilk 24 saatte epitelizasyon (cerrahi bölgenin epitel ile kaplanarak su ve mikrop geçişine izin vermemesi) ancak sağlanır. Bu dönemde travma ile (elinizi uyku arasında kafanıza götürüp kaşırsanız) transplante edilen saçlar çıkabilir. Mutlak suretle kapalı pansuman yapılarak bu durumlardan korunmalıdır. İlk yıkama işlemi 24-48 saatte yapılabilir.

7. adım: Takip

Her estetik operasyonda olduğu gibi saç ekiminde de bu adıma çok önem verir. Sonuç odaklı çalışan bir klinikte “hasta takibi” çok önemlidir. Bu dönemde bazı hastalarımıza ek tedavi protokolleri ile destek sağlarız. Misafir ilişkileri departmanı peryodik aralıklarla opere ettiği hastaları arayarak kliniği ile iletişim kurmalıdır.

Kategoriler
Saç Bakım

Saç Beyazlaması

Saç beyazlaması

Saça renk veren pigmentlerin ölmesi sonucu saçın tırnak gibi renksiz hale gelmesi sonucu saç beyazlar.Bu pigmentler erken yaşlarda da pasif hale gelebilir ve saç beyazlar. Bilimsel olarak bu olayın sebebi hala kesin olarak çözülememiştir. Piyasada satılan ilaçlar kesin bir çözüm vermemekle birlikte saç beyazlamasının çözümü şimdilik saçı boyatmak olarak görünmektedir.

Saç bakımı nasıl yapılır?

Saçlarımıza hangi bakımı yapacağımız bilmeden önce saçlarımızı tanımamız gerekir. Saçımızın kuru, yağlı, ince telli ve narin saç tiplerinden hangisine girdiğini öğrenmeliyiz. Saç parlaklığı için saçların sirkeli su ile yıkanmasında fayda vardır. Saçlarınızın güçlenmesini sağlamak ve beyazlamasını geciktirmek istiyorsanız kaynamış sarmaşık yapraklarının suyunu, saçınızı şampuanladıktan sonra durulamak için kullanın. Kepekleri saçların bu sorununa çözüm için ise kerevizi haşlayıp suyuyla saçları durulamak gerekir. Saçlarınızı hem beslemek hem de ışıl ışıl bir parlaklığa kavuşturmak istiyorsanız saçınıza zeytinyağı sürüp 1-2 saat bekleyiniz. Daha sonra şampuanla saçınızı güzelce yıkayınız. Saçlarınızda gözle görülür bir parlaklık artışı olacaktır. Ayrıca zeytinyağında bulunan mineral ve vitaminler saçların beslenmesi açısından çok önemlidir. Belli aralıklarla zeytinyağı sürülen saçlar güçlenir ve dökülmesi zorlaşır.

Kategoriler
Saç Hastalıkları

Saç Hastalıkları-Mantar,Kepeklenme,Saç Kıran Çözümleri

Saçlı Deride Kepeklenme, Mantar, Saç Kıran
Hastalar genellikle saçlı deride kaşıntı, kepeklenme, yara, saç dökülmesi ve seyrekleşmeden şikayet ederler. En çok kaşıntıya sebep olan hastalıklar; saçlarda bitlenme, saç ekzemaları ve diabetes mellitus yani şeker hastalığıdır. Kepeklenmeye sebep olan hastalıklar ise; saç ekzaması, sedef hastalıkları, sinirsel ekzama ve mantar hastalığıdır. Saç dökülmesi ve seyrekleşmesi yaygın ve bölgesel olarak karşımıza çıkar.

Yaygın saç dökülmesine neden olan hastalıklar arasında özellikle; ateşli hastalıklar, demir-protein-çinko eksikliği, tiroid hastalıkları (tiroid bezinin az veya çok çalışması durumlarında), gebelik, şeker hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları, anemi, zayıflama için aşırı diyet yapma, kanser hastalıklarının seyrinde bazı ilaçlar ve kimyasal madde kullanımı, merkezi sinir sistem hastalıkları ve stres yer alır. Bunların dışında bir de kadınlarda görülen, erkeklerdeki olağan kelliğe benzer (androgenetik alopesi) mevcuttur. Bu duruma en çok over kistleri, hormonal bozukluklar ve andrenal tümörler sebep olabilirler.

Bu nedenlerden dolayı androgenetik tip alopesi çok iyi araştırılmalı ve tetkikleri yapılmalıdır. Yaygın saç seyrekleşmesi ve dökülmesinin yanı sıra bazen bölgesel saç dökülmesi de olabilir. En sık rastlanan bölgesel saç dökülmesine örnek olarak mantar hastalıkları, saç kıran, bazı kozmetiklerin fazla kullanılması ve sürekli bir bölgeden saç koparılması sayılabilir.

Saç kıran, mantar hastalığı ve dönüşümü olmayan dökülmeler
Saç kıran, birkaç mm ile 1-2 cm. çapında yuvarlak bir alanda ani saç dökülmesi şeklinde karşımıza çıkar. Bu tür saç dökülmesi bir bölgede olabildiği gibi birkaç değişik yerde, örneğin sakal, saç, kaş ve kirpiklerde de olabilir. Saçkıranların asıl sebebi strestir. Fakat bazı otoimmun ve cilt hastalarında da görülebilir. Mantar hastalığı ise özellikle buluğ çağından evvelki çocuklarda ortaya çıkar.

Burada kırık saçlar içeren kepekli alanlar, kıl diplerinde kepek ve mantar birikimi üzerine iltihap bulunan ve kılların kolay çekildiği inflamatuar nodüler biçimde karşımıza çıkar. Bu hastaların dışında, bir de saçlı deride kıl, folliküllerinde tahribat yaparak dönüşümü olmayan saç dökülmesi oluştururlar. Bunlar en çok doğumsal olurlar fakat enfeksiyon, fiziksel, tümöral ve diğer nedenlere de bağlı olabilirler.

Saçlarınız neden dökülebilir?
Dökülme şikayeti olan hastaların öncelikle saçlarının ne kadar döküldüğü öğrenilmelidir. Çünkü günde 25-100 saç telinin dökülmesi normaldir. Her saçın yaşı farklıdır. Ve her saç farklı zamanlarda dökülecek demektir. Gelişim döneminde saç en fazla 2 ile 6 yıl arasında kalır. 4-5 yıl sonra bu dökülecek yerine yenisi gelecektir. Bunun dışında kişinin her gün 150-200 saç teli döküyorsa problemi var demektir.

Hastanın rejim yapıp yapmadığı, aşırı stresli olup olmadığı, yaşadığı ortamın fiziksel şartları öğrenilmelidir. Çünkü bu faktörler kişinin saç sağlığı ile doğrudan ilgilidir. Eğer bunlardan sonuç alınamazsa kişinin hastalık problemi olup olmadığı öğrenilmeye çalışılmalıdır. Vücutta enfeksiyon var mı, troid bezlerinde sorun mu var, kanser tedavisi mi gördü? Kan tahlilleri yapılmalı ve böylece bütün hormonların dengesi öğrenilmelidir. Ve testler sonucunda saç dökülmesinin nedeni iyice öğrenilip ona göre bir tedavi uygulanmalıdır.

Saç Tedavi Şekilleri
Saçlı deride kepeklenme, kaşıntı ve dökülmesi olan hastalar iyi sorgulanmalıdır, hastalığın durumuna göre çeşitli tetkikler yapılmalı, patolif durum ortadan kaldırılmalıdır.

Bunun dışında tedavide genelde lokal iritonlar, lokal korti kosteroidler, intralezyonel ve diğer tedavi yöntemleri ile iyi sonuçlar elde etmek mümkündür. Tedavinin geç kaldığı taktirde dönüşümü olmayan kellikler ve skarlar oluşabilir.

Kategoriler
Saç Ekimi

Saç Ekimi – Bayanlara Saç Ekimi Hakkında Bilgiler

Bayanlara saç ekimi ( saç nakli ) yapılırmı?

Saç ekimi kıl kökünün bulunduğu yerden alınıp başka bir yere nakledilmesidir.

Bu açıdan bakıldığında bayanlarada saç ekimi yapılabilir ancak bayanlarda saç dökülmesi daha çok (%90) allopecia totalis denilen tip dökülme olduğundan saç ekiminin anlamı yoktur.

Allopecia totalis (saçın tüm alanlarda eşit oranda dökülmesi) durumunda alınıp ekilecek saç köklerininde dökülme potansiyeli olduğundan nakledilmesi anlamlı olmamaktadır.Bu tip bayan saç dökülmesinde saç ekimi yapılmamalıdır.

Bayanlarda saç ekimi yapılabilecek durumlar

Erkek tipi saç dökülmesi:Bu tip saç dökülmesinde ensedeki saç sıklığı ve kalitesinormal olduğu ve dökülmeyeceği için ekim yapılabilir

Çekmeye bağlı dökülme:özellikle kulak önü çekilme sebebiyle seyreldiğinde yine enseden nakil yapılabilir.

Bölgesel dökülme( allopecia areata ) :burada para şeklinde dökülme alanı vardır kendiliğinden 8 ayda geri çıkmadıysa bir daha çıkmayacağı düşünülür ve saç ekimi yapılabilir

Yara,yanık,kesilme sebebiyle oluşan iler:buradada dökülmenin sebebi belli olduğu için bu izlere ekim yapılarak kamufle edilebilir.

Yeni ön çizgi oluşturma:Doğuştan beri bazen ön çizgi geride olabilmektedir,dökülme olmamasına rağmen kişi yeni bir ön çizgi istiyorsa ekim yapılabilir.

Kategoriler
Saç Ekimi

Kaş ve Kirpik Nakli

· Kaza, yanma, vb. gibi fiziksel travma.
· Kaş ve/veya kirpik dökülmesine neden olan sistemik ya da lokal rahatsızlıklar.
· Doğuştan kaynaklanan bazı rahatsızlıklar.
· Kaşlara biçim vermek için yapılan bazı işlemlerin kalıcı hasara yol açması.
· Trichotillomania adı verilen sinirsel rahatsızlık nedeniyle kişinin kendi kaşını, kirpiğini koparması.
· Kemoterapi, radyasyon, ameliyat gibi bazı tıbbi tedavilerin kaş veya kirpik dökülmesine yol açması.
· Bazı kişilerde saç dökülmesine yol açan alopecia areata”nın olası etkilerinden biridir.

Kaş ve/ veya kirpik yenileme işlemi tamamiyle güvenilir midir?
Evet, minimal kesiklerle gerçekleştirilen mikro cerrahi bir işlemdir ve genellikle tek bir seansdan fazlası gerekmez.

Donör saçlar nereden alınmaktadır? İşlem nasıl gerçekleştirilir?

Verici saçlar, tek tek saç kökleri halinde ya başınızdan ya da bacağınızdan alınır. Donör bölgenin genelde, ince saçlı bir bölge olmasına dikkat edilir; ince saç telleri kaşlara nakledilmek için kalın tellerden daha uygudur. Donör saçlar mikro cerrahi yöntemlerle 1”er ya da 2”şer 2”şer nakledilir. Saç tellerinin ya da mikrograftların tek tek yerleştirilmesi doğal bir görünüm sağlanması açısından önemlidir.

Elde edilen sonuç doğal mıdır?

Evet, bunlar sizin doğal uzayan saçlarınız zaten. Pek çok durumda, kendi kaşlarınızdan daha bile biçimli olabiliyorlar.

Kaş veya kirpik naklinin sonuçları ne zaman görülmeye başlanır?

Saç, dönemler halinde uzar, bu nedenle sonuçları hemen görülmez. Kaş veya kirpiğinizdeki yeni kılların uzamaya başlaması 4 ila 6 ayı bulacaktır.

Nakledilen bu yeni kirpikler ya da kaşlar kalıcı mıdır?

Genellikle evet. Bazen, bir kaç yıl sonra bir bakım seansı daha gerebilir ancak bu çok seyrek rastlanan bir durumdur. Bazı kişilerde, graftlar kendi kıvrımlarını oluşturmaya başlayana kadar nakledilen kirpiklere yeva kaşlara biraz biçim vermek gerekeblir.

Ameliyat sonrası herhangi bir sorun yaşanabiliyor mu?

Ameliyat sonrası sorunlar genelde biraz kaşıntı, sızı ya da bazı hastalarda şişmeyle sınırlıdır. Hastalar, nakil yapılan bölgeleri kaşımaktan kendilerini alıkoymalılar, çünkü graftların yerlerini bozabilirler.

“Kirpik nakli, son derece karmaşık ve hassas bir işlem olmasına karşın kirpikleri gürleştirmek için çok güvenli ve etkili bir yoldur. Baştan aldığımız saç köklerini, gözkapağında kirpik bölgesine naklediyoruz. Normalde, tek bir seansta her bir göz kapağına 24 kirpik naklediyoruz. Bir seans da iki saat kadar sürer. Operasyonun tamamen acısız geçmesi için, lokal anesteji jeli ile birlikte (kompüterize enjeksiyon şekli olan) Wand sistemini kullanıyoruz.

İyileşme dönemi son derece kısadır. Şişlerin inmesi bir kaç gün sürer. Kirpikler ya hemen ya da 6-12 haftadan sonra uzamaya başlar. Kökler kafa derisinden alındığından bu saçların düzeltilmesi gerekir. Genelde tek bir seans yeterli gelmektedir. Kirpikler çok seyrek ya da çok kısaysa bazen bir kirpik nakli seansı daha gerekebilmektedir.”

Kategoriler
Saç Dökülmesi

İşte Kelliğin Bilimsel Nedeni

Bilim adamları, saçların dökülmesiyle ilgisi bulunan yeni bir gen belirledi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ABD’nin Columbia Üniversitesinden bir ekip, ender rastlanan bir saç dökülmesi türü olan kalıtsal hipotrişoz simpleks hastalığının APCDD1 adı verilen genin mutasyonundan kaynaklandığını tespit etti.

Saç folikülünün giderek küçülmesine yol açan bu rahatsızlık, erkeklerde kellikte, saçların giderek tüy gibi incelmesine yol açan bir süreç olarak dikkat çekiyor.

Pakistanlı ve İtalyan ailelerdeki genetik verilerin analiziyle yapılan çalışmada belirlenen APCDD1 geninde, önceki araştırmalarda başka türdeki saç dökülmeleriyle ilgisi bulunduğu tespit edilen 18. kromozom bölgesinde bir mutasyon keşfedildi.

Araştırmacılar, APCDD1 geninin, daha önce fareler üzerinde üzerinde yapılan deneylerde görüldüğü üzere kılların uzamasının kontrolünde rolü bulunan hücresel sinyalizasyonu engellediğini gösterdi.

İlk kez insanlarda bu sinyalizasyonun manipüle edilmesinin saç ve kıl uzaması üzerinde etkisi olabileceğinin görüldüğünü belirten bilim adamları, bulguların erkeklerde kellik ve başka biçimlerdeki saç dökülmesi tedavilerinde yeni yollar açabileceğinin altını çizdi.